fbpx

Regulamin ramowy konkursów organizowanych na profilu https://www.facebook.com/wschowa.news/

I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin jest ramowym regulaminem konkursów organizowanych na profilu FB https://www.facebook.com/wschowa.news/ (nazywany dalej Regulaminem).
 2. Organizatorem konkursów (zwanych dalej Konkursami) jest właściciel serwisu Wschowa.news, firma Ficori Paweł Maślarz z siedzibą w Przyczynie Dolnej 41. 67-400 Wschowa (nazywana dalej Organizatorem).
 3. Konkursy przeprowadzane są przez Organizatora według zasad określonych w niniejszym regulaminie, który opublikowany jest na stronie https://wschowa.news/regulamin-konkursow/ 
 4. Każdy konkurs rozpoczyna się i kończy zgodnie z zapowiedzią znajdującą się w informacji dotyczącej konkretnego konkursu opublikowaną na stronie Wschowa.news oraz/lub https://www.facebook.com/wschowa.news/ Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozpoczęcia i/lub zakończenia konkursu. Informacja dotycząca zmiany zostanie umieszczona na stronie http://wschowa.news
 5. Konkursy odbywają się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

II Warunki uczestnictwa

 1. W Konkursie może brać udział każdy, z wyłączeniem pracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, a także osób bezpośrednio związanych z przygotowaniem i organizacją konkursu.

III Zasady Konkursu

 1. Zadaniem uczestników jest wykonanie zadania i/lub udzielenie odpowiedzi na znajdujące się w poście konkursowym pytanie.
 2. Odpowiedzi na pytanie można udzielać w terminie wskazanym we wpisie.
 3. Wśród osób, które wykonają zadanie lub odpowiedzą na pytanie zostanie wybrany zwycięzca.
 4. Uczestnicy konkursu mają zakaz zamieszczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności nawołujących do nienawiści na tle rasowym, etnicznym etc.
 5. Nagrody są przyznawane według następujących kryteriów:– I nagroda – nagroda przyznawana przez publiczność za pomocą reakcji pod zadaniem. (Komentarze nie są uwzględniane do liczby reakcji pod zdjęciem. )– II nagroda – nagroda redakcji przyznawana poprzez wytypowanie przez zespół najlepszej odpowiedzi/najlepszego zdjęcia konkursowego.
 6. Autorzy wybranych odpowiedzi otrzymają nagrodę przewidzianą w Konkursie.
 7. Decyzja przedstawiciela organizatora jest ostateczna i nieodwołalna.
 8. Informacja o przyznanej nagrodzie (wraz z danymi: imię, nazwisko, nick osoby wygrywającej konkurs) zostanie opublikowana w serwisie https://wschowa.news/ lub na https://www.facebook.com/wschowa.news/
 9. Reklamacje w gestii wyboru zwycięzcy nie będą uwzględnione.
 10. W uzasadnionych przypadkach nagroda może nie zostać przyznana.
 11. Laureaci nagród zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową lub za pośrednictwem konta na portalu społecznościowym, z którego została udzielona odpowiedź.
 12. Nagroda zostanie wysłana do laureatów za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub może być odebrana w siedzibie firmy w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia wyników.
 13. Nagroda nie może zostać przekazana osobom trzecim.
 14. Nagroda nie może być wymieniona na równowartość pieniężną.
 15. Nagrody o wartości powyżej 760 zł objęte są 10% podatkiem.
 16. Podatek od nagrody regulowany jest przez organizatora.
 17. Odpowiedź na informację o wygranej musi nastąpić w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników. W przypadku jej baraku nagroda nie zostanie przyznana.

III Postanowienia końcowe

 1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie https://wschowa.news/
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, bez informowania o nich, z zastrzeżeniem, że regulamin nie będzie zmieniany podczas trwania edycji konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia Konkursu, o czym poinformuje na stronie https://wschowa.news/
 4. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 5. Uczestnicy mają prawo do wglądu oraz wprowadzania zmian w swoich danych osobowych.
 6. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za skutki usług świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych, Pocztę, firmy kurierskie oraz inne osoby.
 7. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, w szczególności 919 – 921 KC.
X

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close